Budování citového pouta

Variabilní symbol: 24033

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 8


Termín:

10.11.2024

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: RNDr. Miloslava Striová

RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a stala se pěstounkou na plný úvazek. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se zapojila do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřovala se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Pracovala ve Sdružení pěstounských rodin jako klíčová sociální pracovnice. Nyní příležitostně lektoruje témata související s pěstounskou péčí.

Kdy a kde

Anenská 10, Brno, vzdělávací místnost SPR, 2. patro budovy, začátek od 9:00 hod. do 17 hod.

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Program

Budování citového pouta mezi dítětem a náhradním rodičem nejen při přijetí dítěte do péče, ale i v dalších životních etapách života dítěte i náhradních rodičů. Co pomáhá a co znesnadňuje tento proces?

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 4800Kč

Storno podmínky

Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 5 dní před konáním akce.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět