Jak posílit odolnost našich dětí?

Variabilní symbol: 24035

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

06.03.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Ing. Marie Macounová, Bc. Lucie Smolíková

Ing. Marie Macounová

Od roku 2011 vedu rodinné centrum a podílím se na vytváření programů, přednášek, vedení skupin a školení. Jsem spoluautorkou a lektorkou v programech: Máma a táta pro 21. století, Spokojená na mateřské, Máma se vrací do práce, První kroky na mateřské, Víkend pro mámu a dceru a mnoho dalších. Snoubence připravuji na manželství již od r. 1988, v rodině i v rámci projektů rodinného centra. Absolvovala jsem množství kurzů a výcviků (LAROP, Kros, Výcvik pro pomáhající profese, Terapie partnerského vztahu, 5-letý výcvik v Remediu pro skupinovou dynamiku apod.). S manželem Pavlem máme 4 krásné dcery.

Bc. Lucie Smolíková

Vystudovala jsem andragogiku. V průběhu rodičovské dovolené jsem se stala spoluzakladatelkou mateřského centra a pracovala jako lektorka předškolní přípravy dětí. Po rodičovské dovolené jsem deset let pracovala v oblasti náhradní rodinné péče v doprovázející organizaci s pěstounskými rodinami. Prošla jsem řadou vzdělávacích programů zaměřených na práci s dětmi v náhradní rodinné péči, prevenci a komunikaci. V Rodinném centru Praha pracuji od roku 2010. Vedu víkendové pobyty pro matky a dcery, matky a syny, podílím se na letních pobytech, přednáškách a na vytváření programů centra. S manželem máme dospělého syna a dospívající dceru. Ve volných chvílích se věnuji turistice, kultuře a chodím cvičit do Sokola.

Kdy a kde:

V sobotu 6. 3. 2024, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Okolní svět na nás klade určité nároky, kterým jsme, ať chceme či nechceme, vystavováni. Co můžeme udělat pro zvýšení odolnosti našich dětí vůči těmto nárokům? A jak poznáme, kdy naším přístupem dítě posilujeme a zpevňujeme a kdy jej naopak přetěžujeme a odrazujeme? Jaké přináší posílená odolnost dětem benefity a jak jim pomáhá v kolektivu vrstevníků? Přijměte pozvání na interaktivní seminář, který bude o Vás a o Vašich dětech a na kterém se dozvíte proč je pro nás všechny občas důležité vystoupit ze své komfortní zóny a jak moc je důležité řídit se podle hesla „Ve zdravém těle, zdravý duch“.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací 900,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24035
Cena: 900,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 6.3.2024, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět