Webinář: Jak mluvit s dětmi o jejich biologických rodičích

Variabilní symbol: 24037

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

21.03.2024

Místo:

Google meet

Lektor: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Eva Klimentová pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně se věnuje vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí. Její výzkumné aktivity směřují do oblasti osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, v posledních letech se jedná zejména o lidi bez domova, aktéry násilí v blízkých vztazích a Romy (Sinti). Poskytuje metodickou podporu v organizacích sociálních služeb.

Kdy a kde:

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 , 16.00 - 19.00, Google Meet.

Program:

Kurs seznamuje účastníky se základními problémy vytváření a rozvíjení identity dítěte umístěného v náhradní rodinné péči a jak tyto znalosti prakticky aplikovat v přístupu k dítěti. Kurs vychází z teorie základních psychických potřeb dětského věku. Účastníci získají praktická doporučení pro budování zdravé identity dítěte umístěného v náhradní rodinné péči, jak s ním mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s nimi.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24037
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 21.3.2024, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644

Nelze se přihlásit.Zpět