Advent – aktivní trávení volného času - akce s účastí dětí

Variabilní symbol: 24047

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

30.11.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Mgr. Eliška Hrušková

Mgr. Eliška Hrušková je sociální pracovnicí SPR Praha. Dříve pracovala v sociálně aktivizační službě.

Kdy a kde:

V sobotu 30. 11. 2024, 10.00 - 12.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4. Semináře je vhodné zúčastnit se i s vašimi svěřenými děti ve věku od 6 let.

Program:

Na semináři získáte zajímavé náměty na různé činnosti s dětmi, které se mohou hodit v předvánočním čase. Součástí setkání bude také praktická výroba adventních ozdob nebo věnců, semináře se proto můžete zúčastnit i s vašimi svěřenými dětmi, kterým už bylo 6 let. Výše příspěvku na materiál k výrobě adventních věnců, který bude zajištěn, je 200,- Kč za věnec.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.
Příspěvek na materiál k výrobě adventních věnců je 200,- Kč za věnec.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24047
Cena: 800,- Kč (skládá se z ceny za vzdělávání 600 Kč a příspěvku na materiál k výrobě věnce 200 Kč)
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 30.11.2024, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět