Drogy mezi námi, my mezi drogami

Variabilní symbol: 24057

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

18.05.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Mgr. Martin Titman

Mgr. Martin Titman je původním vzděláním teolog. Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik SUR a výcvik v transakční analýze 3L. Několik let pracoval v knihovně pro nevidomé, jeden rok jako duchovní v péči o vězně, měl terapeutickou praxi pro osoby s neurologickými poruchami a od roku 2001 pracuje jako terapeut v nízkoprahovém středisku Drop In s uživateli návykových látek. Souběžně učí na Vyšší odborné škole Jahodovka a superviduje několik služeb v oboru adiktologie i mimo něj.

Kdy a kde:

V sobotu 18. 5. 2024, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

- základní informace o drogách (co to je, jak se rozlišují, co dělají)
- vliv užívání drog na člověka (krátkodobý a dlouhodobý)
- závislostní chování a jeho projevy
- drogy v rodině (jak ovlivňují vztahy a role jednotlivých členů)
- prevence v rodině (je možné ochránit děti?)
- možná řešení potíží s drogami
- adiktologické služby (jaké existují, s čím pomáhají)
- komunikace z pohledu transakční analýzy

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1800,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24057
Cena: 1800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 18.5.2024, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět