Webinář: Syndrom CAN

Variabilní symbol: 24069

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

10.10.2024

Místo:

Google meet

Lektor: Mgr. Veronika Andrtová

Dlouhodobě se věnuje tématu ohrožených dětí a rodin. Zabývá se tématem dětských práv. Vede besedy a přednáší včetně tématu syndromu CAN – sexuálního, psychického a fyzického týrání dětí včetně zanedbání. Je autorkou a spoluautorkou řady preventivních materiálů pro děti, rodiče a rodiny.

Kdy a kde:

Ve čtvrtek 10. 10. 2024, 16.00 - 18.00, Google Meet.

Program:

Potřeby dětí z pohledu syndromu CAN – problematika dětí sexuálně, fyzicky a psychicky týraných.
Seminář se zaměří na okruhy:
· formy ohrožení dětí
· jak děti reagují na sexuální, fyzické a psychické týrání
· potřeby dětí, které byly týrané
· sexuální experimentování dětí
· znepokojující signály na straně dětí
· rizika kyberprostoru – jak nejlépe na prevenci s dětmi.
Téma bude zpracováno s důrazem na praktičnost a potřeby účastníků semináře.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24069
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 10.10.2024, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644

PřihláškaZpět