Pobytový vzdělávací víkend - Jak respektovat trauma u dětí

Variabilní symbol: 24070

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 20


Termín:

14.06.2024 - 16.06.2024

Místo:

Hostel u sv. Štěpána, Komenského 4, Litoměřice

Lektor: Mgr. Petr Zmuda

- Již devátým rokem jsem pěstounem dnes 11letého kluka - Téměř 30 let se pohybuji v oblasti SPOD - Jsem spoluzakladatelem Centra pro dítě a rodinu Valika, z.s., které se věnuje poskytování SAS, práci s NR, vyhledávání zájemců o NRP, a která působí v Karlovarském kraji - Dříve jsem pracoval také v oblasti ústavní výchovy - Aktuálně procházím výcvikem DDP - Dále jsem facilitátor PK, lektor programu PRIDE, lektor kurzu Terapeutického rodičovství, lektor kurzu Trauma-respektujícího přístupu, PBIS, lektor programu pozitivního rodičovství TRIPLE P atd.

Kdy a kde:

14. 6. 2024 od odpoledních hodin – 16. 6. 2023 do odpoledních hodin, v hostelu U sv. Štěpána v Litoměřicích, Komenského 4. Místo je dostupné z Prahy - nádraží Holešovice autobusem, cca hodina cesty. Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku.

Program:

- Děti v NRP a náročné chování „Proč se tak chováš!?“
- Negativní a traumatické zkušenosti, jak rozumíme traumatu
- Stres a náš mozek
- Komplexní vývojové trauma jako specifický druh traumatu, jak a v čem ovlivňuje naše děti?
- Jak podpořit děti, které si prošli negativními zkušenostmi?
- Děti s komplexním vývojovým traumatem a škola
- Jak podpořit sami sebe, co nám pomáhá ve stresových situacích?

Program pro děti:

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).
Děti od 3 let věku, které toho jsou schopny, by se měly programu pro děti vždy účastnit.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hostelu U sv. Štěpána po celou dobu vzdělávání. Ubytování je rozloženo do dvou kategorií, přičemž jedna kategorie se nachází přímo v budově - zde jsou společná sociální zařízení, druhá kategorie je naproti budovy (okál), kde jsou společná sociální zařízení pro dvě bytové jednotky. V ubytování nejsou zajištěny ručníky ani hygienické potřeby. V budově je plně vybavená kuchyňka, kde je možnost připravit si jídlo, či pití.
Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR cenu za ubytování nehradí za sebe ani za děti.
Odkaz na ubytování: http://www.inprincipio.cz/

Stravování:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR hradí v plné výši cenu stravy za sebe a pouze příspěvek na stravu za děti. Zajištěna je plná penze v restauraci Johannahof, která se nachází nedaleko ubytování. Jídlo je zajištěno po celou dobu pobytového vzdělávání, počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim po dobu dětského programu zajišťují pěstouni.
Odkaz na restauraci: https://johannahof.cz/

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělí: 1400 Kč
Dítě: 200 Kč
Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve od doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány e-mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka) VS 24070

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 6000 Kč
Cena za program pro dítě: 3600 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 3000 Kč (včetně stravy)
Cena za pobyt pro dítě do 15 let: 2500 Kč (včetně stravy)
Partner pěstouna s uzavřenou dohodou SPR a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu.

Storno podmínky:

Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny ubytování a stravy.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
Nelze se přihlásit.Zpět