Rodinný systém, jeho dynamika a základní životní role v něm

Variabilní symbol: 24071

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 20


Termín:

24.05.2024 - 26.05.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: MUDr. Jiří Ježek

Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze. Řadu let se věnoval výuce profesní psychologie a etiky na humanitně a sociálně orientovaných oborech VŠ a VOŠ. Od roku 2000 do roku 2014 byl ředitelem vzdělávací organizace AGNES, zaměřené na rozvoj neziskových organizací v celé ČR, kde působil zároveň jako lektor a supervizor. Průběžně absolvoval supervizní výcvik, terapeutický výcvik v rodinných a systemických konstelacích a nadstavbový výcvik v metodě L.I.P. (Proces životní integrace) a již téměř 20 let působí jako terapeut a průvodce pro jednotlivce i rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. Ve své práci vychází z fenomenologické psychologie, z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu. Klientům se snaží zprostředkovat náhled na jejich životní situace skrze vnitřní vhled do jejich osobního příběhu a do konkrétní dynamiky jejich rodiny.

Kdy a kde:

Víkend je bez pobytu. Proběhne 24. 5. 2024 – 26. 5. 2024 ve vzdělávací místnost SPR Praha.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku.

Program:

Pátek navečer:
Uvedení do tématu: rodinný systém, jeho dynamika a základní životní role v něm.

Sobota:
Dopoledne:
Životní cyklus – dětství, dospělost zralost, stáří (+ přechody)
Mužská a ženská linie v rodinném systému, odlišnost rolí matka a otec
Rodiče a prarodiče – odlišné role vzhledem k dítěti

Odpoledne:
Biologické a náhradní rodičovství – nezaměnitelná specifika
Náhradní rodiče mimo původní rodinu – síla autenticity
Pěstouni v rámci rodiny – konflikt zájmů a skrytý potenciál

Neděle:
Práce s konkrétními případy účastníků
Shrnutí a závěr

Jedná se o interaktivní seminář. Během všech tří dnů budeme průběžně pracovat s dotazy a zejména s konkrétními příklady a podněty z praxe. Jednotlivá témata budou většinou doplněna krátkými sebezkušenostními cvičeními v malých skupinkách.

Cena vzdělávání:

6000 Kč / 20 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24071
Cena: 6000,-
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, víkend 24.5.2024, Praha

Cenu vzdělávacího víkendu je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět