Jaké jsou děti v NRP a jakými nástroji jim pomoci?

Variabilní symbol: 24076

Typ akce: Vícedenní seminář


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

04.10.2024 - 06.10.2024

Místo:

PNRP Plzeň, Purkyňova 27

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Kdy a kde:

Ve dnech 4. - 6. 10. 2024
Poradna NRP, Purkyňova 27, Plzeň

Program vzdělávání:

Seminář nabízí pěstounům:
* vzájemné sdílení zkušeností z výchovy dětí,
* šanci zastavit se, uvědomit si, co se mi jako pěstounovi daří a co potřebuji změnit
* objevování odlišností ve výchově dětí v NRP
* zjistit, v čem jsou tyto děti jiné, jaké projevy mívají a co bývá příčinou
* hledání výchovných přístupů, které lépe fungují pro děti v NRP

Téma semináře "xxxxxxxxxxxxxxxx":

Program pro děti:

V případě potřeby a zájmu by bylo hlídání dětí zajištěno v dětském koutku v Poradně.

Cena vzdělávání:

Pěstouni s uzavřenou dohodou u SPR z.s.: zdarma
Pěstouni s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 5.400,- Kč / 1 osoba / 18 hodin

Cena dětského programu:

Pěstouni s uzavřenou dohodou u SPR z.s.: zdarma
Pěstouni s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 3.240,- Kč / 1 dítě / 18 hodin

Organizační zajištění semináře:

Mgr. Lucie Baliharová (tel: 778 706 282)
PřihláškaZpět