Hranice ve výchově

Variabilní symbol: 24079

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

31.05.2024 - 02.06.2024

Místo:

Rekreační středisko Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem

Lektor: Mgr. Igor Klečka

V současnosti pracuje převážně v internátním programu SVP – individuální a skupinová práce s klienty. Práce s rodinnými systémy. Práce s třídním kolektivem. Absolventem magisterského studia Sociální pedagogiky a poradenství na FF MU. V současné době studentem Speciální pedagogiky na PdF MU. Absolvent pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku modelu SUR. Absolvent dvouletého doplňujícího studia Arteterapie. Instruktor nízkých lanových překážek. Základní kurz Krizové intervence. Pracovní zkušenosti z prostředí připravující pracovníky sociálních oborů (VŠ, VOŠ), realizace kurzů pro neziskové organizace zabývajícími se prací se sociálně vyloučenou či ohroženou mládeží. A v neposlední řadě i zkušenosti z předchozího zaměstnání z Domu na půli cesty. Dlouhodobé lektorské zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a jejím uplatněním ve výchově a vzdělávání.

Kdy a kde

Vícedenní seminář se uskuteční v námi oblíbeném rekreačním středisku Sola Gratia(Lázně 550), v Bystřici pod Hostýnem, od 31.5. do 2.6.2024.
Lektor vzdělávání: Mgr. Igor Klečka

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.

Začátek programu: pátek, od 10:00 hod. Příjezd a ubytování možné od 9:00 hod.
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách (po obědě, obvykle okolo 14:30 hod.).

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici přezůvky, batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení, vhodnou obuv, vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- rekreační středisko tvoří několik budov a rozsáhlý lesopark s velkým množstvím vzácných stromů a krásnou přírodou
- možnost navštívit významné moravské poutní místo Svatý Hostýn
www.sola.cz/

Cena pro rodiny s uzavřenou Dohodou se SPR

Dospělá osoba(pěstoun): 1000 Kč
Dítě: 200 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit před konáním akce, na účet SPR.
Pokyny budou zaslány prostřednictvím e-mailu, či SMS zprávy.

Další informace

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátora akcí: Mgr. Romanu Zapletalovou, tel. 727 903 528, nebo zapletalova@pestouni.cz
PřihláškaZpět